Projekt bemutatása

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Szabadszentkirály térségében” című támogatási kérelem 7 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Szabadszentkirály Község Önkormányzata, Gerde Község Önkormányzata, Királyegyháza Községi Önkormányzat, Pécsbagota Község Önkormányzata, Sumony Községi Önkormányzat, Szentdénes Község, Velény Község Önkormányzata. A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, és illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott célokhoz. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra.