Alapadatok

Kedvezményezettek:
Konzorcium vezetője: Szabadszentkirály Község Önkormányzata
Konzorcium tagjai: Bicsérd Község Önkormányzata, Gerde Község Önkormányzat, Gyöngyfa Községi Önkormányzat, Királyegyháza Községi Önkormányzat, Pécsbagota Község Önkormányzat, Sumony Község Önkormányzat, Szentdénes Községi Önkormányzat, Velény Község Önkormányzat, Zók Községi Önkormányzat

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00085

Támogatás összege: 249.838.887 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.03.01. - 2021.02.28.

A projekt ismertetése: 

Projektünk átfogó és kiemelt célja, hogy a közszolgáltatások színvonalának emelésével, az egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésével, valamint a megfelelő tájékoztatás megvalósításával fejlesszük a konzorciumban résztvevő településeink lakosságának egyéni és közösségi cselekvőképességét. Továbbá a projekt megvalósítása által formálni kívánjuk a járást és a térséget meghatározó kulturális bázishoz való viszonyulást a lakosság körébe. Úgy véljük, hogy a cselekvőképesség aktivizálása, az egyéni és a közösségi motiváció megteremtése és annak hosszú távú fenntartása csakis ezen kulturális bázishoz való viszony pozitív irányú szemlélet formálásával valósulhat meg. A helyi igényekre reflektálva, az egyes célcsoportok életkori sajátosságainak, érdeklődésének figyelembevételével szeretnénk elérni a megvalósítás során azt, hogy a konzorciumban lévő településeinken élő emberek tudatosabban viszonyuljanak az önmagukban és a közösségükben rejlő erőforrásaikhoz és kulturális javaikhoz. A fentiekben foglalt átfogó célkitűzések, és az elvárt eredmények teljesülésének érdekében projektünk komplex és gyakorlati beavatkozást kíván megvalósítani, amely értelemszerűen pozitív irányban képes hatni a már meglévő közszolgáltatások színvonalának emeléséhez is. Továbbá a projekt azon tevékenységei, amelyek elősegítik a célcsoportok egyéni és közösségi cselekvőképességének dinamizálását és a lokális kulturális bázishoz való pozitív attitűdváltást, értelemszerűen alkalmi és állandó jelleggel újabb szolgáltatásokat is meghonosítanak a konzorciumban lévő településeinken. Mindezek révén azon területek, ahol szolgáltatásbeli hiányosságok tapasztalhatóak a konzorciumban lévő településeinken, mint például a közösségi és szabadidős programokhoz való hozzáférés, a képzésekhez való hozzáférés, az egészséges életmódhoz és a sportolási lehetőséghez való hozzáférés, a projekt megvalósítása és fenntartása révén felszámolásra kerülnek.