Alapadatok

Kedvezményezett neve: Szabadszentkirály Község Önkormányzata

Projekt címe: Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a Szentlőrinci járásban

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00094

Támogatás összege: 25.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.03.01. - 2020.02.29.

A projekt tartalma: A megvalósítani kívánt foglalkozások a módszertani átgondoltságból következően kettős funkcióval rendelkeznek. A foglalkozásokkal elsődlegesen – összhangban a közművelődési tevékenységek alapelveivel – tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élő óvodás és általános iskolás gyermekeknek. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek. Másodsorban a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő gyermekek ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához. A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését. Azonban nem csak a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vétele határozza meg a tervezett foglalkozások tartalmát, hanem arra is törekszünk, hogy a megvalósítás, valamint a fenntartás során a foglalkozások elősegítsék a kortárs közösségi kohézió erősödését is. Ezért a foglalkozások élni kívánnak a kooperatív tanulásszervezés módszertanával, amely az alapvető kompetenciák fejlesztése mellett hozzájárulhat a fentebbi törekvés teljesüléséhez is.