Projektelemek

  1. Úszásoktatás óvodásoknak, és iskolásoknak;
  2. Felzárkoztató kiscsoportos kompetenciafejlesztés iskolásoknak és óvodásoknak;
  3. Műhely-és klubfoglalkozás;
  4. Tábor;
  5. Témanap;