Projekt bemutatása

A projekt célját Szabadszentkirály községben a szociális alapszolgáltatásokon belül, célzottan az étkeztetés körülményeinek fejlesztése képezi.    Településünkön jellemző az idős lakosság magas, és egyre növekvő aránya, amit – jelen pályázat kontextusában – a szociális ellátások alacsony színvonalával lehet párhuzamba állítani. Se településünkön, se a szomszédos Gerde, Pécsbagota, és Velény településeken nincs lehetőség a szociális étkeztetésre, ami komoly hiányosság az önkormányzati szolgáltatások tekintetében. Jelen pályázattal szeretnénk egy olyan, jól kiépített és a környező települések vonatkozásában is hiánypótló fejlesztést megvalósítani, melynek keretében a szociális étkeztetés biztosítottá válik. Jelen támogatás keretében tervezzük településünk frekventált pontján elhelyezkedő használaton kívüli ingatlanban kialakítani a szociális étkeztetés működtetéséhez szükséges feltételeket. Fejlesztéseink elsődleges célcsoportját az idősek, a mélyszegénységben élő családok képezik, éppen ezért a megvalósítani kívánt fejlesztéseknél figyelembe vettük a célcsoport igényeit. A kialakított étkező alkalmas arra, hogy a helyi idős lakosoknak ne kelljen messzire menniük, könnyen elérhető válik számukra a tálalókonyha.