Projektelemek

Új szolgáltatás létrehozása:
Az új tálalókonyha kialakításával új szolgáltatás is kialakításra kerül településünkön, így önkormányzatunk tudja biztosítani a közétkeztetéshez történő egyenlő esélyű, széles körű hozzáférést a lakosság számára.

Meglévő, használaton kívüli ingatlan komplett felújítása, energiahatékonysági intézkedések megvalósítása:
A projekt során, egy használaton kívüli épület hasznosítása a cél, ahol a szociális étkeztetési szolgáltatások színvonalas biztosítása megvalósulhat. E fejlesztés keretében megvalósul a férőhelybővítés is.
A felújítás tartalmazza:
- teljes épület projektarányos akadálymentesítését;
- vizesblokk kialakítását, akadálymentesített mosdók létrehozását;
- egységes terepszint kialakítását;
- 15 cm homlokzati szigetelést;
- új tető és kőzetgyapot szigetelést, födémszigetelést;
- padlószigetelést;
- új kazánt;
- új ablakok behelyezését;
- tereprendezést, parkosítást;
- kerítés építését.

Megújuló energiaforrások alkalmazása - 6 kW napelem:
Az épület energetikai korszerűsítése során a fejlesztés keretében tervezünk napelemeket is telepíteni, melyekkel az étkező épületének fenntarthatósága költséghatékonnyá és környezetbaráttá is válik. Településünk középületeinél már megvalósultak olyan, az energetikai korszerűsítésre irányuló korábbi fejlesztések, melyek során napelemeket helyeztünk el.

Eszközbeszerzés:
Az étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése révén biztosítottá válik az étkező színvonalas működtetése. A fejlesztéssel érintett ingatlan esetében szükséges eszközök beszerzése megvalósul, ami által a fenntartás hosszú távú biztosítása lehetséges.