Jogi nyilatkozat

Általános tájékoztatás: A weboldal domain-név tulajdonosa Szabadszentkirály Község Önkormányzata, továbbiakban „Szolgáltató”.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Szerzői jogok: A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

Hivatkozással kapcsolódó webhelyek: A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, gomb, térkép), amelyek a webhelyek egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szolgáltató bármilyen kapcsolatban lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatvédelem: A webhely galériájában található fényképeken szereplő személyek rá utaló magatartásukkal, és formális aláírásukkal elfogadták a projekteseményeken készülő fényképek további felhasználását nyilvánosságra hozatal formájában, amennyiben az a népszerűsítési, a dokumentálási, vagy a projektek elszámolhatóságának céljait szolgálja.

Jogkövetkezmények: A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egyéb rendelkezések: Önkormányzatunk fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát (ide értve jelen jogi nyilatkozatot is) részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.